S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.dobravyziva.sk a jeho podstránkach, ktorého prevádzkovateľom je SoBe – servis s.r.o., Krátka 6, 903 01 Senec, Spoločnosť zapísaná v Ochodnom registri Obvodného úradu Senec, číslo živnostenského registra: 140-18629, IČO: 47445181, DIČ: 2023874512. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami potrebycukrarov.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami potrebycukrarov.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Objednanie tovaru a služieb

Internetový obchod potrebycukrarov.sk Vám ponúka možnosť nákupu priamo z vášho domova, pričom nakupovať môžete nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, respektíve prostredníctvom e-mailu.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v neporušenom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak to je pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny, či dodávaného tovaru zo strany dodávateľa, má prevádzkovateľ právo objednávku po dohode s kupujúcim zmeniť, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3. Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín po jej odoslaní, pričom potvrdenie vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností vo vašej objednávke Vás budeme samozrejme kontaktovať, aby sme naskytnutý problém vyriešili v čo najkratšom čase.

4. Dodacie lehoty

Tovar odosielame spravidla do 3-5 pracovných dní (v závislosti od dostupnosti tovaru u dodávateľa) po prijatí objednávky, ak nie je uvedené inak. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. potrebycukrarov.SK si však vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou na dobierku, alebo si ho môžete sami vyzdvihnúť na našej adrese. Ku každej objednávke prikladáme pokladničný doklad z registračnej pokladnice, ktorý slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách.

Možnosti dodania:

Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty – doručenie zásielky je max. do 3 prac. dní od dňa podania. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní. Balíky posielame 1. triedou.

Osobný odber – na adrese prevádzky uvedenej nižšie.
•Dodacia doba platí len cez pracovné dni.

5. Poštovné a balné 

Slovenská pošta 0,01-0,50 kg (hmotnosť) 2,99 €
Slovenská pošta 0,51-1,0 kg (hmotnosť) 3,49 €
Slovenská pošta 1,01-2,00 kg (hmotnosť) 3,99 €
Slovenská pošta iná váha podľa sadzobníka  

6. Odstúpenie od zmluvy

a.) Zákazník môže odstúpiť od zmluvy, teda stornovať objednávku do 24 hodín. Musí tak urobiť zaslaním mailu, v ktorom bude uvedené číslo objednávky a text „STORNO OBJEDNÁVKY“.

b.) Pokiaľ zákazník uhradil sumu za tovar v stornovanej objednávke, bude mu táto vrátená prevodom na jeho účet.

c.) Zákazník má právo bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade so smernicou Európskej únie a ust. § 7 ods. 1 zákona c. 102/2014 Zb.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa tak rozhodne, je povinný oznámiť túto skutočnosť písomne prevádzkovateľovi a na vlastné náklady doručiť neporušený tovar, vrátane daňového dokladu na adresu prevádzkovateľa. Vrátený tovar však musí byť v takom stave, aby bol možný jeho opätovný predaj. Tovar zakúpený zákazníkom v kamennej predajni nie je možné vrátiť. 

d.) Prevádzkovateľ následne vráti sumu za tovar na účet zákazníka v lehote 15 dní od doručenia tovaru. Prevádzkovateľ neakceptuje vrátenie tovaru na dobierku. 

e.) Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že sa objednaný tovar nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru. Prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi zákazníkovi prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 

7. Reklamácie

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona.

Ak sa počas záručnej lehoty prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení následujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletná v pôvodnom obale. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávným spôsobom použitia nezlúčitelným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.

Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkolvek spôsobom. Späť bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený na naše náklady.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na stránkach e-shopu www.potrebycukrarov.sk

Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

Reklamácia musí obsahovať:
•názov reklamovaného tovaru
•konkrétny popis závady
•reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
•kópiu dokladu o kúpe
•adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovar účtované zákazníkovi.

Reklamáciu zasielajte na adresu:
SoBe – servis s.r.o.
Krátka 6
903 01 Senec

8. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto vyhlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, bude zaobchádzať podľa zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pre viac informácii kliknite na link...

Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo zasielať zákazníkovi e-mailom obchodné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod.

Zákazník má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií zaslaním odpovede na mail s obchodnou informáciou.

9. Vlastníctvo tovaru

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom prevádzkovateľa stránky www.potrebycukrarov.sk.
Vyhradzujeme si právo neodosielať objednávky zákazníkom, ktorí opakovane neprevzali zásielky bez odôvodnenia.

10. Kontaktné a fakturačné údaje

Prevádzka:
SoBe – servis s.r.o.
Krátka 6
903 01 Senec

Sídlo spoločnosti:
SoBe – servis s.r.o.
Hrubý Šúr 45
903 01 Senec

IČO: 47445181
DIČ: 2023874512

Kontakt:
E-mail: dobravyziva@gmail.com
tel.: +421918197237

Bankový účet:
5051352113/0900 Slsp, a.s.
IBAN: SK3809000000005051352113
BIC - SWIFT kód: GIBASKBX

11. Záverečné ustanovenia

a.) Záväznou objednávkou zákazník potvrdzuje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.potrebycukrarov.sk.

b.) Práva a povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi.

c.) Všetky informácie uverejnené na stránkach www.potrebycukrarov.sk, nesmú byť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa, použité na účely ďalšieho šírenia a kopírovania.

d.) Podmienky sú platné od 01.12.2012. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zákony a predpisy:
•zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník
•zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
•zák. č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji. 

MzIwMj